Basic Terms of Shinto 神道基本用語集 - Contributors to the First Edition

Contributors to the First Edition

Foreword to Reprinted Edition

Motohiko ANZU, Hirobumi GODA, Naofusa HIRAI, Tokuichi IWAMOTO, Junichi KAMATA, Harukuni MIYAJI, Masayoshi NISHITSUNOI, Haruo OGASAWARA, Yoneo KADA, Kazuteru ONO, Motonori ONO, Jingoro USUDA

Members of the Shinto Commitfee for the IX th International Congress for the History of Religions

Nobusuke TAKATSUKASA, Yasuji AKIOKA, Arata FUKUYA, Yayoi MOTOORI, Iwakichi ISHIKAWA, Saburo MATSUO, Takeji KOBAYASHI, Kiyoshi TANAKA, Michio YOSHIDA, Motohiko ANZU, Naofusa HIRAI, Ichiro HORI, Tokuichi IWAMOTO, Harukuni MIYAJI, Masayoshi NISHITSUNOI, Motonori ONO, Yoneo OKADA, Mitsumasa SHOMOTO, Yoshio TODA, Jingoro USUDA

 

[PAGE TOP]