Basic Terms of Shinto 神道基本用語集

フリーワード検索
(Search by Keywords and Terms)

Table of Contents

 • Preface
 • Foreword to Reprinted Edition
 • Contributors to the First Edition
 • Revision History
 • Contents
 • Contents

  I
  Ichi no miya
  Ikutama, Tarutama
  Imi
  Imikotoba
  Inari
  Ireisai
  Ise Shintô,Watarai Shintô
  Ise kô
  Ise no Jingû
  Iwasaka
  Iwashimizu Matsuri
  Iwau
  Izanagi no mikoto and Izanami no mikoto
  J
  Ji matsuri,Jichinsai
  Jichinsai
  Jidai Matsuri
  Jigami
  Jingi
  Jingi-in
  Jingikan,Dajôkan
  Jingû Kôgakukan
  Jingû taima,Taima
  Jinja,Shaden,Shinden
  Jinjachô
  Jinja Honchô
  Jinjakyoku
  Jinja saishiki
  Jinja Shintô
  Jôe
  Jôtôsai
  Junpai
  K
  Kada no Azumamaro
  Kagura
  Kagura-den
  Kai-i
  Kaijin matsuri
  Kakuriyo
  Kamadogami
  Kami,Jingi,Tenshin chigi
  Kamidana
  Kamimukae
  Kamimusubi no mikoto
  Kamiokuri
  Kamo no Mabuchi
  Kanda Matsuri
  Kanmuri
  Kannagara
  Kannamesai
  Kannarau
  Kannushi
  Kariginu
  Kashikomu
  Kashiwade,Hakushu
  Kasuga
  Kasuga Matsuri
  Kasuga-zukuri
  Katsuogi
  Kegare
  Keiba
  Keidaichi,Shin'en
  Kenpeishi
  Kenzoku
  Ketsuenshin
  Kibuku
  Kigan
  Kôdô
  Kogo Shûi
  Kojiki
  Kôjin
  Kokka Shintô,Kôdô,Saisei itchi
  Kokugakuin Daigaku
  Koma-inu
  Kôshin
  Kôshitsu saishi
  Kotodama
  Kujô
  Kumano
  Kumotsu
  Kuni no miyatsuko
  Kunitokodachi no mikoto
  Kushimitama
  Kyôha Shintô
  M
  Magatsuhi no kami
  Makoto
  Man'yôshû
  Massha
  Matoi
  Matsuri,Matsurigoto,Naorai,Saigi,Saishi,Saiten
  Matsurigoto
  Megumi,Mi-megumi
  Mi-itsu,Shin'i
  Miki
  Miko
  Mikogami
  Mikoshi,Shin'yo
  Mikoto
  Mikuji
  Mi-megumi
  Minkan shinkô
  Misogi,Mizugori,Misogi-harae
  Misogi-harae
  Mitama no fuyu
  Mitamashiro
  Mitamashizume
  Mitamaya
  Mitarashi
  Mitogaku
  Miyaza,Tônin,Tôya
  Mizugaki
  Mizugori
  Mono
  Monoimi
  Motoori Norinaga
  Musubi no kami
  Musubi,Amenominakanushi no kami,Kamimusubi no mikoto,Musubi no kami,Takamimusubi no kami,Zôka no sanshin
  N
  Nagare-zukuri
  Naishôten
  Nakatomi no harae
  Naobi no kami
  Naorai
  Natsu matsuri
  Negi
  Nenchû gyôji
  Ne no kuni
  Nihongi
  Nihon shoki,Nihongi
  Niinamesai
  Ningen-shin
  Ninjô-mai
  Norito,Kotodama
  O
  Ôbarae no kotoba
  O-fuda
  O-haguruma
  Ôharae
  O-harai
  O-hyakudo
  Okina
  Okumiya
  Ôkuninushi no kami
  O-mairi
  O-mamori
  O-mikuji,Mikuji
  O-neri
  Oni
  Ônie no Matsuri
  On-sashiha
  Oshi
  O-tabisho
  Otome-mai
  O-watari
  R
  Raijin
  Reijin
  Reisai
  Ritsuryô
  Ryôbu Shintô
  Ryôbu shûgô Shintô
  S
  Saifuku
  Saigi
  Saijitsu
  Saikai,Bekka,Monoimi
  Saikan
  Saikigu,Hassokuan,Sanbô,Takatsuki
  Saimotsu
  Sai no kami
  Saisei itchi
  Saisen
  Saishi
  Saishu
  Saiten
  Sakimitama
  Sanbô
  Sanja Matsuri
  Sanja Takusen
  Sanjûbanshin
  Sankei,O-mairi
  Sanku
  Sannô
  Sannô ichijitsu Shintô
  Sannô Matsuri
  Sanshu no Shinki
  Satomiya
  Seimei,Akaki kiyoki kokoro
  Sendai kuji hongi
  Sendatsu
  Sengû
  Sessha
  Shaden
  Shagô
  Shakaku seido
  Shaku
  Shamusho
  Shichi-go-san
  Shikinaisha
  Shikinen sengû
  Shikon
  Shimenawa
  Shinbatsu,Bachi
  Shinboku
  Shinbutsu bunri
  Shinbutsu shûgô
  Shinden
  Shin'en
  Shingaku
  Shingaku
  Shingon shintô,Ryôbu shûgô Shintô
  Shin'i1
  Shin'i2
  Shinji nô
  Shinkai,Shin'i
  Shinkôshiki,O-neri,O-watari
  Shinmei
  Shinmei-zukuri
  Shinmon
  Shinpô
  Shinsen,Kumotsu
  Shinsenden
  Shinsen shôjiroku
  Shinshoku,Gûji,Negi
  Shintai,Go-shintai,Mitamashiro
  Shintaizan
  Shinten
  Shintoku
  Shintô
  Shintô gobusho
  Shintô kaiga
  Shin'yo
  Shinzen kekkon
  Shinzô
  Shiroki, Kuroki
  Shishi
  Shôgûji
  Shôjiki
  Shôjin
  Shôsai
  Shôten
  Shôzoku
  Shubatsu
  Soreisha
  Sôsai
  Sôsha
  Suijin
  Suika Shinto
  Sûkeisha
  Sumô
  Susanoo no mikoto
  Suwa